Aktualności - NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przejdź do treści

Menu główne:

Polecamy:


Aktualności związkowe:

Dień Dziecka - Inwałd Park 2017.

Zapraszamy wszystkie dzieci i podopiecznych pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie na "Dzień Dziecka" do Inwałdu.
 
Inwałd Park Miniatur - Świat Marzeń to niezwykłe miejsce, w którym podczas podróży przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Meksyk będziesz podziwiać miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. Znajdziesz tu wszystkie obiekty, które szanujący się turysta wyruszający w podróż dookoła świata powinien koniecznie zobaczyć. W ciągu zaledwie jednego dnia staniesz pod Wieżą Eiffla, na Placu św. Piotra, przy posągach Moai, pod Bramą Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka czy koło Muru Chińskiego. Większość miniatur, których w Parku Miniatur wykonana w skali 1:15, a kompleks wenecki – Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Dzwonnica św. Marka – w skali 1:10.

 
   
 • 60 miniatur budowli  z całego świata
 • duży lunapark
 • zielony labirynt
 • wystawa Tutenchamon
 • Egipt horror show

ZAPRASZAMY
Informacja ws. wzrostu wynagrodzeń w 2017 roku.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność przesłała do Pana Ireneusza Marchela - Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Stanowisko rady ws. wzrostu wynagrodzeń w Roku 2017-tym.

czytaj więcej ...
Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego kolegi i przyjaciela
ś.p.  Bogdana Pietrusińskiego
Przewodniczącego NSZZ Solidarność w ZLK Kraków

Żegnaj Bogdanie. Byłeś z nami do końca, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Odpoczywaj w spokoju.

Wyrazy współczucia i słowa wsparcia Rodzinie i Bliskim
składa Komisja Międzyzakładowa oraz Członkowie Związku NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie

Spotkanie u Ministra

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 7 listopada 2016 r. przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” spotkali się z podsekretarzem stanu, Andrzejem Bittelem, który odpowiada za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei. W spotkaniu uczestniczył zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa, Kamil Wilde.

Pismo do MIiB ws. zasad przekazywania do FWP 15% środków finansowych zgodnie z art. 63 pkt 2 ustawy o k. r. i p. pp. PKP

Realizując postanowienia Uchwały nr 3 XXVI Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" ws. majątku kolejowego, Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w piśmie skierowanym do Ministra Andrzeja Adamczyka zażądała realizacji zagadnień przedstawionych w piśmie SKK - 19/2016 z dnia 17 maja 2016 r. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o dokonanie zmian w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" poprzez precyzyjne zapisy chroniące majątek kolejowy przed jego utratą i bezprawnym dysponowaniem. Krajowa Sekcja Kolejarzy zawsze była przeciwna grabieży majątku kolejowego, wyrażając swój zdecydowany sprzeciw w sytuacjach, kiedy do tego dochodziło.
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie oraz NSZZ Solidarność zaprasza dzieci i podopiecznych (14 – 18 lat) pracowników naszego Zakładu na obóz młodzieżowy do LLORET DE MAR w Hiszpanii

LLORET de MAR to doskonałe miejsce na wakacje. Młodzież z całego świata przybywa tu co roku, żeby spędzić czas w atmosferze dobrej zabawy. Lloret de Mar - stolica rozrywki słonecznego wybrzeża Costa Brava. Długa piaszczysta plaża, trasy spacerowe i wycieczki w ciekawe miejsca pozwolą Wam aktywnie i przyjemnie spędzić czas. Wieczorami natomiast czekają na turystów gwarantowane atrakcje - hiszpańskie dyskoteki, które należą do najpopularniejszych na świecie.
Wniosek SKK NSZZ Solidarność, SZIK do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

W piśmie Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej zwraca się do pana Ministra Andrzeja Adamczyka o pilne zawarcie z PKP PLK S.A. wieloletniej (co najmniej 5 - letniej) umowy na finansowanie utrzymania i remontowania linii kolejowych oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową.Pismo Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność do Pana Andrzeja Adamczyka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej zwraca się z prośba do Pana Ministra o ponowne wpisanie (przywrócenie) stanowisk: zwrotniczy, dróżnik obchodowy i mostowniczy do:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,

a tym samym wpisanie ww. stanowisk do:

 • Załącznika nr 1 - Warunki kwalifikacyjne, jakie są obowiązani spełniać pracownicy, w tym wymagane wykształcenie, a także program i zakres przygotowania zawodowego oraz wymagany czas jego trwania, a także zakres zagadnień egzaminacyjnych dla poszczególnych stanowisk kolejowych,

 • Załącznika nr 3 - Charakterystyka stanowisk kolejowych oraz terminy badań okresowych pracowników.

Pismo do Pana Ireneusza Merchel Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność" (realizując stanowisko swojej Rady) zwraca się z wnioskiem do Pana Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o utrzymanie dotychczasowych zasad zlecania prac utrzymaniowych linii kolejowych spółkom naprawczym z Grupy PKP PLKS.A.

Wystawa Pucharów z Halowych Turniejów Piłki Nożnej w Charsznicy

Z wielką przyjemnością Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w ZLK Kraków informuje, iż w budynku Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie, przy pl. Matejki 12, na I piętrze, została uruchomiona „Wystawa Pucharów” z Halowych Turniejów Piłki Nożnej w Charsznicy. W gablotach zostały wyeksponowane puchary z lat 2000-2015. Wszystkich naszych pracowników, uczestników zawodów, zarówno zawodników jak i kibiców 15-letnich spotkań piłkarskich oraz wszystkich miłośników sportu zapraszamy do zwiedzania.

zobacz galerię zdjęć z wystawy pucharów...

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w ZLK Kraków.Spotkanie SKK w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 9 marca w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie dotyczące aktualnej sytuacji w spółkach kolejowych. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali Henryk Grymel, Wiesław Pełka, Marek Podskalny, Maria Sędek, Barbara Miszczuk i Stanisław Kokot, natomiast stronę Ministerstwa reprezentowali Minister Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu Piotr Stomma, dyrektor Departamentu Kolejnictwa Stefan Jarecki oraz zastępca dyrektora Marta Postuła.Reaktywacja Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

15 lutego 2016 r. (po blisko trzech latach przerwy) obradował Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa, w którym uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców kolejowych i strony rządowej (w randze podsekretarzy stanu). Zespołowi przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma.
Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Grymel – przewodniczący, Henryk Sikora – członek Prezydium. Celem spotkania inaugurującego dialog społeczny w kolejnictwie było omówienie organizacji prac zespołu, zmian w regulaminie oraz najważniejsze zamierzenia rządu dotyczące kolejnictwa.
„Solidarność” oczekuje uwzględnienia stażu

„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

W opinii Prezydium Komisji Krajowej czytamy: prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Postulaty związkowe trafiły do Ewy Kopacz - premier Rządu koalicji PO i PSL

6 lutego 2015 r. trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych - do której należy Związek Zawodowy Pracowników Policji, NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekazały Pani Premier RP - Ewie KOPACZ listę postulatów przyjętych w dniu 5 lutego 2015 r. i zaakceptowanych przez liderów trzech central.

Żądamy negocjacji nt.:

 • Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
 • Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia.
 • Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
 • Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem.
 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
 • Bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.
 • Wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

W tych kilkunastu punktach zawarte zostały najwaźniejsze zagadnienia, o których związkowcy chcą rozmawiać z szefową polskiego rządu. Wyrażona została w nich również nadzieja, że spotkanie i dyskusja, pozwolą określić drogę do rozwiązania problemów zgłaszanych przez środowiska pracownicze.
Decyzja Zarządu PLK  z dn 29 stycznia 2016 r. ws. podstawy wymiaru nagród jubileuszowych

Decyzja Nr ..CL./2016 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie podstawy wymiaru nagród jubileuszowych dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Pismo Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność" do Pan Antoniego Jasińskirgo - Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wyjaśnienie statusu stanowiska „Zwrotniczy" w ZUZP pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność" zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe wyjaśnienie statusu stanowiska „Zwrotniczy" umiejscowionego w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. pomniejszenia jego rangi i znaczenia wynikającego z instrukcji la - 5, co obecnie skutkuje tym, że pracownik z kilkuletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z ruchem pociągów jest tak samo traktowany jak pracownik „z ulicy" czyli z naboru zewnętrznego
 
Copyright 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Marek Toczek
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego