Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie

Solidarność Kolej PKP PLK ZLK

Drukuj
 Dokument bez tytułu

Wiadomości


NSZZ "Solidarność"
protestuje przeciwko
nowelizacji
Kodeksu Pracy

parada parowozow

czytaj całość...


Mój DOM
Mój PRĄD
-kampania społeczna

parada parowozow

czytaj całość...


Weź udział w
badaniach dot.
zagrożeń psycho-
społecznych

parada parowozow

czytaj całość...


Przekaż 1% podatku
na cele charytatywne
czytaj całość...


 Dokument bez tytułu

Odpowiedź na pismo nr SZIK-53/14 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie protestu przeciwko wprowadzanym w Spółce zmianom organizacyjnym w obrębie Sekcji Eksploatacji w Zakładach Linii Kolejowych

W związku z pismem NSZZ Solidarność nr SZIK-53/14 z dnia 21.08.2014 r. w sprawie protestu przeciwko wprowadzanym w Spółce zmianom organizacyjnym w obrębie Sekcji Eksploatacji, Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż wprowadzane zmiany organizacyjne zostały przeprowadzone z zachowaniem wszelkich procedur przewidzianych obowiązującym prawem. W w/w piśmie czytamy również jak Pracodawca odnosi się do zarzutów stawianych przez NSZZ Solidarność, dotyczących niedotrzymania zapisów § 11 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 11 stycznia 2005 r., który mówi o obowiązku przedstawienia uzasadnienia techniczno-ekonomicznego oraz jego skutków dla pracownika w przypadku zamiaru likwidacji jednostki organizacyjnej, komórki lub posterunku, na 30 dni przed realizacją tego procesu.

czytaj całość...


Odpowiedź Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Biura Spraw Pracowniczych ws. zmiany koncepcji struktury sekcji eksploatacji

W nawiązaniu do pisma SZIK 45/14 z dnia 23.07.2014 r. Biuro Spraw Pracowniczych informuje w piśmie skierowanym do Pana Stanisława Kokota / Zastępcy Przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność /, iż koncepcja zmiany struktury sekcji eksploatacji poprzedzona została wielomiesięczną analizą, w której uwzględniono rozmieszczenie głównych linii towarowych i pasażerskich, zagęszczenie infrastruktury, natężenie ruchu kolejowego, planowane inwestycje, a także lokalną specyfikę i stan infrastruktury.

czytaj całość...


Stanowisko NSZZ Solidarność w sprawie tzw. łączenia Sekcji w Zakładach Linii Kolejowych

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w Zakład Linii Kolejowych w Krakowie oraz Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, stanowczo protestuje przeciwko zmianom do " Ramowego Regulaminu Organizacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych " , dotyczącym likwidacji Sekcji Eksploatacji, poprzez ich łączenie.

czytaj całość...


Dzień Dziecka z Solidarnością - Charsznica 2014

Zakład Linii Kolejowych w Krakowie oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w ZLK Kraków zaprosili wszystkie dzieci oraz podopiecznych naszych pracowników, na coroczny ”Dzień Dziecka z Solidarnością”. Organizatorem imprezy, która w tym roku odbyła się w dniu 30 maja w restauracji „Planeta” w Charsznicy, był BWT Koltur. Organizatorzy zapewnili naszym podopiecznym w dniu ich święta szereg atrakcyjnych zabaw i konkursów.

czytaj całość...


OBÓZ MŁODZIEŻOWY - CZARNOGÓRA – ULCINJ

NSZZ "Solidarność" oraz Zakład Linii Kolejowych w Krakowie zapraszają młodzież ( dzieci członków naszego zwiazku, pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie ) na letni obóz młodzieżowy do Ulcinj ( Czarnogóra ). Wiek uczestników 13 – 18 lat. Jak co roku młodzież pojedzie w dwóch turnusach. Ulcinj - miasto z najpiękniejszymi, piaszczystymi plażami pełnymi słońca położone nad Adriatykiem

czytaj całość...





Oferta specjalna - wypoczynek letni nad jeziorem Błędno w Nowej Wsi koło Zbąszynia.

W tym roku przygotowaliśmy ofertę specjalną dla członków naszego zwiazku NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie. Koszty pobytu w ramach promocji ośrodka, obniżyliśmy do minimum. Terminy pobytów dostosujemy indywidualnie ( w miarę możliwości) do Państwa potrzeb. Oferujemy pobyty z wyżywieniem HB (śniadanie + obiadokolacja), bądź bez wyżywienia. Zapraszamy na pobyty indywidualne, rodzinne oraz zorganizowanych grup.

czytaj całość...




ZMIANY W CZASIE PRACY! NIE WIESZ ILE BĘDZIESZ PRACOWAĆ, NIE WIESZ ILE ZAROBISZ, NIE DAJ SIĘ ORŻNĄĆ!

Nowelizacja kodeksu pracy i wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego zrobią z Ciebie pracownika na rozkaz. Nigdy nie będziesz mieć pewności, ile będziesz pracować i ile zarobisz. Do tej pory pracodawca mógł Cię zmusić do takiej pracy maksymalnie przez 3 miesiace. Po wejsciu w życie nowych przepisów - nawet przez rok. Jeśli się zwolnisz, nie dostaniesz odprawy. Jesli sie postawisz – stracisz prace

Więcej informacji znajdziesz klikając na poniższe linki:


Program Dobrowolnych Odejść (PDO) realizowany w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2012 - 2015

Zasady działania Programu Dobrowolnych Odejść (PDO):

1.Program Dobrowolnych Odejśd jest ukierunkowany na zmniejszenie zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych i robotniczych, których nie planuje się odtworzyd po odejściu pracownika.
2.Program zakłada wypłatę dodatkowych środków finansowych, jako rekompensat dla osób przechodzących na emeryturę oraz dla pracowników z likwidowanych stanowisk pracy w trybie określonym Ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
3.Program jest skierowany głównie do pracowników, których staż pracy wynosi co najmniej 30 lat pracy na kolei ( w rozumieniu ZUZP).
4.Pracownik zainteresowany PDO, składa wniosek o rozwiązanie stosunku pracy (za porozumieniem stron), zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, do decyzji Członka Zarządu – Dyrektora ds. Pracowniczych, za pośrednictwem Biura Spraw Pracowniczych Centrali Spółki.
5.Odstępstwa od zasad PDO, co do terminu składania wniosków, zakwalifikowania pracownika do PDO oraz terminu rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę - do decyzji Członka Zarządu – Dyrektora ds. Pracowniczych.
6.Przy decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem zainteresowanym programem PDO uwzględniad się będzie kwalifikacje i kompetencje pracownika oraz przydatnośd pracownika dla realizacji celów Spółki.

Więcej informacji znajdziesz klikając na poniższe linki:


Protokół z mediacji sporu zbiorowego w sprawie zasad świadczenia ulg przejazdowych w 2013 roku.

Ustalenia stron określają zasady i warunki korzystania z ulgowych usług transportowych, pociągami uruchamianymi przez Przewoźników: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A.

czytaj całość...


Pismo do Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie z dnia 20 lutego 2013 roku, w sprawie rozszerzenia zakresu obowiązków na stanowisku dyżurnego ruchu w Trzebini

W związku z pojawieniem się propozycji poszerzenia zakresu obowiązków na stanowisku dyżurnego ruchu na posterunku TSB w Trzebini z dniem 01 marca 2013 roku, o zakres informacji megafonowej podróżnych, niniejszym pismem my, niżej podpisani dyżurni ruchu posterunku TSB, nie popieramy podejmowanych działań w tym zakresie przez Zakład Linii Kolejowych w Krakowie.

czytaj całość...


Komunikat Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność z dnia 31 stycznia 2013 roku

Ważnosc legitymacji została przedłużona do końca lutego 2013 r., na zasadach jakie obowiazywały pierwotnie do 31 stycznia 2013 r.

czytaj całość...


Komunikat Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność z dnia 30 stycznia 2013 roku

W dniu 30 stycznia 2013 r. odbyły sie rozmowy w ramach mediacji sporu zbiorowego. Rozmowy prowadzone były przy udziale mediatora Longina Komołowskiego, pełnomocnika pracodawców oraz przedstawicieli przewoźników. Sekcje Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarnosc” reprezentowali Henryk Grymel i Wiesław Pełka.

czytaj całość...


Oświadczenie Prezesa ZPK z dnia 30 stycznia 2013 roku

Oświadczenie Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych z dnia 30 stycznia 2013 roku z upoważnienia pracodawców będących stroną niniejszego sporu zbiorowego - Zarządu Spółek PKP PLK S.A., Incercity S.A. oraz PKP Energetyka.

czytaj całość...


Protokół z mediacji zwiazków zawodowych uczestniczących w spotkaniu w dn. 29.01.2013r.

Protokół z mediacji pomiędzy Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP, Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ "Solidarność" i Konfederacją Kolejowych związków Zawodowych a Zarządem "Przewozy regionalne" sp. z o.o. z udziałem mediatora- pana Krzysztofa Tchórzewskiego - posła na Sejm RP.

czytaj całość...


Protokół z mediacji z dnia 25 stycznia 2013 oraz dnia 28 stycznia 2013 roku

Protokół z mediacji z dnia 25 stycznia 2013 oraz dnia 28 stycznia 2013 roku pomiędzy Konfederacją Kolejowych Związkow Zawodowych, Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ Solidarność, Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP i innymi Związkami Zawodowymi, a Spółkami PKP Cargo SA, PKP Polskie Linie Kolejowe, SKM w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, PKP Intercity, TK Telekom, PKP Energetyka, reprezentowanymi przez Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych przy udziale Mediatora pana Longina Komołowskiego.

czytaj całość...


Stanowisko zwiazków zawodowych uczestniczących w spotkaniu mediacyjnym sporu zbiorowego dn. 04.01.2013r.

W zwiazku z tym, że nie dotrzymano zasad utrzymania swiadczeń przejazdowych obowiązujących w 2012r. na styczen 2013r. - zarowno w zakresie możliwości wykupu biletów, a także znacznego wzrostu ich cen, co jest sprzeczne z zapisami §5 Porozumienia z 21.09.2009r., zwracamy się do Mediatora o ustalenie, czy pracodawcy są gotowi do utrzymania w styczniu pełnego zakresu obowiązywania swiadczeń przejazdowych.

czytaj całość...


 Dokument bez tytułu WebDesign - © Marek Toczek
O nas | Mapa strony | Polityka prywatności | Kontakt z nami | WebDesign | ©2013 solidarnosc-zlk-krakow.pl