13 grudnia obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia 1981 r.
13 GRUDNIA - OBCHODY 36 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE
O stanie wojennym, który przyniósł tysiącom Polaków  wielkie cierpienie: izolacje w obozach internowania, więzienia,  zwolnienia z pracy i inne represje, wiele osób dowiedziało się dopiero o  godz. 6.00 rano 14 grudnia z powtarzanego w telewizji i radiu  przemówienia przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON)  Wojciecha Jaruzelskiego.
Spikerzy brani w wojskowe mundury odczytywali godzinami kolejne artykuły dekretu o stanie wojennym, m.in. o zakazie poruszania się po kraju bez specjalnego zezwolenia oraz zakazie sprzedaży benzyny, wprowadzające godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00, cenzurę korespondencji i kontrolę rozmów telefonicznych.
Rozpoczęto pacyfikację protestów. Wszystkie małopolskie strajki rozbito do 18 grudnia. Po zduszeniu protestów w Hucie im. Lenina z zakładu zwolniono około 2 tys. pracowników. Ważną dla Krakowa datą jest również 17 grudnia 1981. Tego dnia po mszy świętej w kościele Mariackim oddziały ZOMO brutalnie rozbiły wielotysięczną manifestację.
Zakazano strajków i akcji protestacyjnych,  zawieszono działalność „Solidarności” robotniczej i rolniczej  (rozwiązane 8 X 1982), Niezależnego Zrzeszenia Studentów (rozwiązane 5 I  1982) oraz stowarzyszeń twórczych (jako pierwsze rozwiązano 19 III 1982  Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich).
Ukazywały się wyłącznie dzienniki PZPR i „Żołnierz Wolności”, a w kilku miastach, również w Krakowie, wychodziły wspólne wydania lokalnych gazet; wiele tytułów zlikwidowano, dziennikarzy poddano weryfikacji – zwolniono 1200 z nich. Weryfikacje przeprowadzano także wśród kadry kierowniczej i nauczycieli oraz na wyższych uczelniach (w 1982 roku odwołano 20 rektorów).
Do wprowadzenia stanu wojennego Jaruzelski użył 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych, 9 tys. samochodów. Pod broń powołał kilkanaście tysięcy rezerwistów.
Obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r. - PDF
Obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r. - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści