13 grudnia obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - Kopia - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia 1981 r.
13 GRUDNIA - OBCHODY 38 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
W dniu 13 grudnia 2019 r. w   Krakowie odbyły się uroczystości w 38 rocznicę wprowadzenia stanu   wojennego. W Bazylice Wawelskiej pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, została  odprawiona uroczysta Msza św. w  intencji Ojczyzny oraz Ofiar stanu  wojennego. Następnie uczestnicy przeszli w  pochodzie pod Krzyż  Katyński, gdzie złożono kwiaty, wieńce oraz tradycyjnie ułożono krzyż ze zniczy. Wygłoszono również okolicznościowe przemówienia.
Historia stanu wojennego w Małopolsce
W nocy z 12 / 13 grudnia 1981 roku komunistyczna władza wprowadziła stan wojenny. Jego celem było zdławienie ruchu „Solidarności”, który od sierpnia 1980 roku stał na czele zmian w Polsce. Tuż przed północą żołnierze wkroczyli do ośrodków łączności telefonicznej i opanowali budynki telewizji oraz radia. Jednocześnie zaczęła się akcja internowania działaczy „Solidarności” i innych niezależnych organizacji. Tej nocy do więzień trafiło 3179 osób, a do końca stanu wojennego prawie 10 tysięcy.
W dużych małopolskich zakładach wybuchły protesty przeciwko jego wprowadzeniu. W Krakowie największy strajk odbywał się w Hucie im. Lenina. Uczestniczyło w nim około 10 tysięcy pracowników. Krakowskie Zakłady Elektroniczne Telpod, Instytut Technologii Nafty, Elbud, CeBeA, Armatura, Montin, zajezdnie MPK. Strajk został ogłoszony także na Akademii Górniczo-Hutniczej. Poza samym Krakowem w Małopolsce protestowały Zakłady Azotowe w Tarnowie, kopalnie soli w Bochni i Wieliczce, Odlewnia Żeliwa w Charsznicy, czy gorlicki „Glinik”.
O stanie wojennym, który przyniósł tysiącom Polaków wielkie cierpienie: izolacje w obozach internowania, więzienia, zwolnienia z pracy i inne represje, wiele osób dowiedziało się dopiero o godz. 6.00 rano 14 grudnia z powtarzanego w telewizji i radiu przemówienia przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) Wojciecha Jaruzelskiego. Spikerzy brani w wojskowe mundury odczytywali godzinami kolejne artykuły dekretu o stanie wojennym, m.in. o zakazie poruszania się po kraju bez specjalnego zezwolenia oraz zakazie sprzedaży benzyny, wprowadzające godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00, cenzurę korespondencji i kontrolę rozmów telefonicznych.
Rozpoczęto pacyfikację protestów. Wszystkie małopolskie strajki rozbito do 18 grudnia. Po zduszeniu protestów w Hucie im. Lenina z zakładu zwolniono około 2 tys. pracowników. Ważną dla Krakowa datą jest również 17 grudnia 1981. Tego dnia po mszy świętej w kościele Mariackim oddziały ZOMO brutalnie rozbiły wielotysięczną manifestację.
Zakazano strajków i akcji protestacyjnych, zawieszono działalność „Solidarności” robotniczej i rolniczej (rozwiązane 8 X 1982), Niezależnego Zrzeszenia Studentów (rozwiązane 5 I 1982) oraz stowarzyszeń twórczych (jako pierwsze rozwiązano 19 III 1982 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich).
Ukazywały się wyłącznie dzienniki PZPR i „Żołnierz Wolności”, a w kilku miastach, również w Krakowie, wychodziły wspólne wydania lokalnych gazet; wiele tytułów zlikwidowano, dziennikarzy poddano weryfikacji – zwolniono 1200 z nich. Weryfikacje przeprowadzano także wśród kadry kierowniczej i nauczycieli oraz na wyższych uczelniach (w 1982 roku odwołano 20 rektorów).
Do wprowadzenia stanu wojennego Jaruzelski użył 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych, 9 tys. samochodów. Pod broń powołał kilkanaście tysięcy rezerwistów.
Obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r. - PDF
Obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r. - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści