Pozostałe wydarzenia związkowe - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Wydarzenia NSZZ „Solidarność”
w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W CHARSZNICY
NSZZ „Solidarność” oraz Zakład Linii Kolejowych w Krakowie, corocznie organizuje dla swoich  pracowników i ich rodzin Halowy Turniej Piłki Nożnej w Charsznicy. Turniej  przebiega zawsze w miłej i sportowej atmosferze.
Rywalizuje ze sobą 5 drużyn z Sekcji Eksploatacji oraz Biura Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie.
Po zakończeniu sportowej części turnieju w  restauracji „Planeta” w Charsznicy, nastąpuje oficjalne ogłoszenie wyników, a zwycięskie drużyny otrzymują puchary i gratulacje. Zwieńczeniem całodniowych uroczystości jest zabawa taneczna przy udziale zespołu muzycznego.
DZIEŃ DZIECKA Z SOLIDARNOŚCIĄ
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ  Solidarność w ZLK Kraków corocznie zaproszają wszystkie dzieci oraz podopiecznych  naszych pracowników, na ”Dzień Dziecka z Solidarnością”.
Imprezy organizowane są w różnych miejscach, m.in. w Charsznicy w restauracji „Planeta”, Parku Miniatur "Świat Marzeń" w Inwałdzie czy jak ostatnio w największym Parku Rozrywki w Polsce "Energylandia" w Zatorze.
Dzieciom i młodzieży w dniu ich święta zapewniamy szereg atrakcyjnych zabaw i konkursów.
BEZPIECZNY PRZEJAZD - KAMPANIA "SZLABAN NA RYZYKO"
Kampania społeczna BEZPIECZNY PRZEJAZD – "SZLABAN NA RYZYKO!" trwa od 2005 roku. Jej celem jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych oraz podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożnościna przejściach, przejazdach oraz terenach kolejowych.
Podczas trwania corocznej imprezy "Dzień Dziecka z SOLIDARNOŚCIĄ", Zakład Linii Kolejowych w Krakowie organizował do 2016 r. dla naszych najmłodszych, ale także ich opiekunów akcję BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!”
PIKIETY, BLOKADY TORÓW...
„...Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów  pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i  społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują  przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe  pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników...”
Ustawa o związkach zawodowych
WALNE ZJAZDY DELEGATÓW
W ramach statutowej działalności Związku zwoływane są Walne Zjazdy Delegatów, podczas których, m.in. przedstawiane są sprawozdania z działalności Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie.
Ostatnie pożegnanie ś.p. Bogdana Pietrusińskiego
Poświęcenie sztandaru NSZZ Solidarność w ZLK Kraków
XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę
XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy
37 rocznica powstania NSZZ Solidarność
XV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach
XVIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Regionalnej Sekcji kolejarzy - Barcice 2017
13 grudnia - obchody 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - Kraków 2017
13 grudnia - obchody 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - Kraków 2019
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści