Podwyżki w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Podwyżki w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. w 2019 r.
NEGOCJACJE PŁACOWE W PKP PLK S.A. W 2019 R.
Obok poprawy warunków pracy NSZZ „Solidarność” traktuje priorytetowo także wzrost wynagrodzeń. Dlatego już w pierwszych miesiącach 2019r. sekcje zawodowe działające  w spółkach podjęły działania i wystąpienia do  zarządów z postulatem podwyżek. Tak też się stało w PKP S.A. gdzie Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” działająca w tej Spółce wystąpiła z postulatem o podjęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzeń.
  1. SZIK NSZZ „Solidarność”, jak co roku, tym razem 05 lutego br., pismem SZIK - 05/19 wszczęła z Zarządem Spółki dialog społeczny, którego 1 punktem było żądanie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 500 zł, średnio na jednego zatrudnionego wynagradzanego wg. ZUZP (Pismo SZIK - 05/19 ws. dialogu społecznego).
  2. SZIK NSZZ „Solidarność”, prowadziła rozmowy z pracodawcą w ramach dialogu  społecznego w dniach 27 luty, 5 marca, gdzie priorytetowym tematem był wzrost wynagrodzeń w PLK w roku 2019.
  3. Na negocjacjach 10 kwietnia br. nie chcąc rozbijać tzw. jedności  związkowej podpisaliśmy się pod wspólnym postulatem „500 zł od 1 lipca”.
  4. Negocjacje 16 maja 2019r. Wspólne stanowisko „400 zł w uposażeniu zasadniczym”, nie skłoniło Pracodawcy do zwiększenia oferty. Jeszcze kolejne godziny i podpisane „Porozumienie ...”. Najwyższa podwyżka  w historii Spółki „średnio 380,00 zł w uposażeniu zasadniczym na jednego pracownika wynagradzanego wg. ZUZP”. To rekordowe 12% podwyżki wynagrodzeń od aktualnego średniego wynagrodzenia w PLK.
  "Podpisaliśmy maksymalną kwotę, którą można było wynegocjować uwzględniając wszystkie rezerwy i możliwe do zniesienia przekroczenia. To było wszystko, co można było dla ludzi wywalczyć uwzględniając kilkumiesięczne rozmowy, groźby pikietą, spotkania w tej sprawie z ministrem i wiedzę z Rady Nadzorczej." - pisze na łamach www.plk.ksk.org.pl Wiesław Pełka (Przewodniczący SZIK NSZZ Solidarnośćw PLK)
  Czytamy dalej: "Pragniemy Wam (pracownikom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) serdecznie podziękować za ciężką i odpowiedzialną pracę i mamy nadzieje, iż ten wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2019r. sprawi, iż Wasz trud będzie bardziej satysfakcjonująco wynagradzany...
  Wiesław Pełka"
  Główne ustalenia są następujące:
  wzrost wynagrodzeń nastąpi od dnia 01 lipca 2019 roku,
  minimalną kwotę podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym określono na poziomie 150 złotych,
  maksymalna kwota podwyżki wynosi 600 złotych,
  szczegółowe zasady rozdziału środków pozostają do uzgodnienia w zakładach pracy z zakładowymi organizacjami związkowymi.
  Protokół ustaleń ze spotkania w dniu 16.05.2019 roku: Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przedstawicielami Organizacji Związkowych - PDF
  Protokół ustaleń ze spotkania w dniu 16.05.2019 roku: Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przedstawicielami Organizacji Związkowych - WORD
  NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
  Plac Matejki 12
  32-157 Kraków
              pok. 409-10 ( IV p.)
  (+12) 393-34-87
  kmzlk.krakow@op.pl
  PON-PT  7.00 - 15.00
  SOB-NIE  nieczynne
  NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
  © 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
  MASZ PROBLEMY
  W PRACY ?
  Oferujemy pomoc
  silnej grupy związkowej
  w razie problemów
  w pracy
  ZA MAŁO ZARABIASZ ?
  Większa możliwość
  wynegocjowania
  lepszych warunków pracy
  bądź podwyżki
  DOŁĄCZ DO NAS !
  Skontaktuj się
  z przedstawicielem
  NSZZ "Solidarność"
  w ZLK Kraków
  Wróć do spisu treści