Poświęcenie Sztandaru NSZZ Solidarność PKP PLK ZLK w Krakowie - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Poświęcenie Sztandaru KM NSZZ „Solidarność”
w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie
UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU NSZZ SOLIDARNOŚĆ PKP PLK ZLK W KRAKOWIE
W dniu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - patronki kolejarzy, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie, poświęciła swój sztandar. W uroczystości, która odbyła się w kościele p.w. Świętego Floriana w Krakowie, wzięło udział bardzo wielu wiernych, członków i sympatyków NSZZ Solidarność, także spoza naszego zakładu. Na Mszę Św. którą celebrował i homilię wygłosił ks. prałat Jan Czyrek ( ówczesny duszpasterz krakowskich kolejarzy ), delegacje przybyły ze sztandarami własnych Komisji Zakładowych.
Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w ZLK w Krakowie Bogdana Pietrusińskiego przybyli zacni goście,
członek Zarządu PKP PLK SA Józef Jeżewicz, dyrektor z Centrali PKP PLK SA Grażyna Blicharz, dyrektor Oddziału Regionalnego PKP PLK SA w Krakowie Władysław Żmuda, dyrektor PKP PLK SA ZLK w Krakowie Andrzej Rajchel, dyrektor biura turystycznego KOLTUR Jadwiga Zemuła, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska Wojciech Grzeszek, przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel, przewodniczącego Sekcji Zawodowej PKP PLK SA Wiesław Pełka i OSK Kraków Henryk Sikora.
W uroczystej procesji, wniesienia sztandaru Komisji Międzyzakładowej   NSZZ Solidarność w ZLK w Krakowie dokonał Antoni Pilch, członek  Komisji   oraz aktywny członek związku. Na prośbę Przewodniczącego KM NSZZ  Solidarność Bogdana Pietrusińskiego, ks. prałat Jan Czyrek poświęcił  sztandar, który jak zaznaczył Przewodniczący, ma jednoczyć wszystkich  ludzi i być symbolem odwagi i męstwa, symbolem patriotyzmu oraz wartości  chrześcijańskich nas wszystkich. Dodał, że kościół św. Floriana, w którym papież Jan Paweł II zaczynał  swoją posługę kapłańską jako wikary, jest świątynią kolejarzy  krakowskich.
To właśnie Papież Jan Paweł II tchnął w Solidarność ducha patriotyzmu i wartości chrześcijańskie, bez których ruch ten nie przetrwałby ciężkich czasów stanu wojennego.
Podkreślił, że sztandar ma także przypominać o  tych fundamentalnych wartościach „Dziś często zapominamy o tych  wartościach, zapominamy o prawdzie, nasza patronka św. Katarzyna  wiedziała, co jest ważne - nie różnego rodzaju bożki, którym nie oddała  pokłonu, ale prawda, za która oddała życie”.
W czasie Mszy Św. w homilii ks. prałat Józef Czyrek wspomniał swoją pierwszą Mszę Świętą dla kolejarzy, gdy przed 25 laty w 1983 roku przybył do  parafii p.w. Świętego Floriana w Krakowie. Podkreślił, że  była to manifestacja patriotyczna a przybyli na Mszę Św. kolejarze wypełnili świątynię po brzegi.
Także dzisiaj, podczas uroczystości poświęcenia Sztandaru, ks. prałat Józef Czyrek wyraża przekonanie w to, że polski kolejarz to także polski związkowiec i patriota, który wie, co to jest „Solidarność”, jaką wartością jest niepodległość ojczyzny, jej wolność i że wie jaką wartością jest ojczyzna.
Przypomniał, że są to są wartości, za które nasi starsi koledzy i nasi ojcowie stracili zdrowie a wielu z nich oddało życie.
Po homilii wygłoszonej przez ks. prałata Józefa Czyrka nastąpiło uroczyste poświecenie sztandaru. Na prośbę Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Bogdana Pietrusińskiego, dokonano prezentacji sztandaru przybyłym na uroczystość.
Po zakończeniu ceremonii poświęcenia, sztandar przekazano Pocztowi Sztandarowemu KM NSZZ Solidarność w ZLK Kraków, następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w przemarszu ul. Świętego Filipa przy udziale orkiestry dętej.
W Domu Kultury Kolejarza, gdzie odbyła się druga część uroczystości, głos zabrał członek prezydium SKK „Solidarność” Stanisław Kokot, który odczytał akt nadania sztandaru Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP PLK SA ZLK w Krakowie.
Przewodniczący SKK Henryk Grymel przekazał sztandar na ręce Bogdana  Pietrusińskiego - Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.
Następnie  sztandar został przekazany Pocztowi Sztandarowemu, który umieścił go na  specjalnie przygotowanym podwyższeniu, na którym fundatorzy wbijali  pamiątkowe gwoździe.
Przewodniczący  SKK Henryk Grymel przekazał sztandar na ręce Bogdana Pietrusińskiego -  Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej. Następnie sztandar został  przekazany Pocztowi Sztandarowemu, który umieścił go na specjalnie  przygotowanym podwyższeniu, na którym fundatorzy wbijali pamiątkowe  gwoździe.
Zaproszeni goście zabrali  głos. Wśród wielu wypowiedzi i wystąpień na uwagę zasłużyła wypowiedź  Stanisława Kokota, który podkreślił, że nigdy wcześniej nie uczestniczył  w tak podniosłej i patriotycznej atmosferze podczas ceremonii święcenia  sztandaru.
Wszystkim przybyłym na uroczystość poświęcenia sztandaru  Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP PLK SA ZLK w  Krakowie serdecznie dziękujemy.         
Księga Pamiątkowa z okazji poświęcenia Sztandaru NSZZ "Solidarność" w PKP PLK S.A. w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie.
25 komentarze

Henryk Grymel
2008-11-25 15:01:33
"Niech ten Sztandar Wam służy, a Wy wiernie służcie Sztandarowi."
Wiesław Pełka
2008-11-25 15:03:51
"Z okazji poświęcenia Sztandaru MKZ Kraków, życzę Wam, abyście zawsze byli wierni hasłu wyhaftowanemu na Sztandarze."
Stanisław Kokot
2008-11-25 15:06:05
"W dniu poświęcenia Sztandaru MKZ NSZZ "Solidarność" w Krakowie, życzę Wam, aby ten Sztandar Was jednoczył."

Sekcja Krajowa Kolejarzy
NSZZ "Solidarność"
Henryk Grymel
Wojciech Grzeszek
2008-11-25 15:09:20
"Z wyrazami głębokiej wdzięczności dla inicjatorów kolejnego Sztandaru "Solidarności Małopolskiej". Bóg zapłać za wiarę w ideały "polskiego sierpnia". "

Przewodniczący Zarządu
Regionu Małopolska
NSZZ "Solidarność"
Wojciech Grzeszek
Kazimierz Gniewek
2008-11-25 15:10:08
"Niech nowo poświęcony Sztandar KM NSZZ "S" w ZLK Kraków, będzie symbolem łączności i pamięci minionych czasów z nowymi, pacząc w przód z Wiarą, Nadzieją i Miłością, służąc Bogu, bliźniemu, Ojczyźnie na szlaku polskich Kolei Państwowych. Szczęść Boże KM "S"."

Z wyrazami szacunku - Gniewek Kazimierz
Kraków 25.11.2008
Józef Konieczny
2008-11-25 15:13:05
"Z wyrazami pozdrowienia."

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" PKP Katowice
Józef Konieczny
Józef Jeżewicz, Grażyna Blicharz
2008-11-25 15:15:08
"Ku pamięci rozwinięcia, poświęcenia i wywieszenia sztandaru Międzyzakładowej Komisji Solidarności w Krakowie, z życzeniami wszelkiej pomyślności w dniu Święta Kolejarza i opieki naszej Patronki - św. Katarzyny"
Pieszczyński R.
2008-11-25 15:20:17
"Serdeczne życzenia z okazji poświęcenia Sztandaru Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, przy PLK Kraków."
Maria Hotloś
2008-11-25 15:21:59
"W tym uroczystym dniu, życzę Wam, członkom Międzyzakładowej organizacji Związkowej, aby ten Sztandar łączył Was i jednoczył we wspólnym działaniu. Szczęść Boże."

W Imieniu KZ NSZZ "S"
w Nowym Sączu
Przewodnicząca - Maria Hotloś

Kraków, dnia 25.11.2008 r.
Dorota Krężołek
2008-11-25 15:24:01
"W dniu tak szczególnym dla nas wszystkich Kolejarzy, z okazji poświęcenia Sztandaru KM NSZZ "Solidarność", głęboko wierzymy, że święta Katarzyna Aleksandryjska i ten Sztandar, będzie nas chronił i umacniał w wierze."

Komisja Oddziałowa ISE Trzebinia
Dorota Krężołek - Przewodnicząca, Teresa Wiecheć, Mieczysław Sidor, Zbigniew Korbiel

Kraków, dn. 25-XI-2008 r.
Marek Orzechowski
2008-11-25 15:27:30
"W tak pięknym dniu, jakim jest Święto Kolejarza, a jeszcze piękniejszym poświęcenie Sztandaru Komisji Międzyzakładowej - wszystkiego dobrego."

Komisja Oddziałowa ISE Oświęcim
Marek Orzechowski - Przewodniczący
Jan Kasperek
2008-11-25 15:30:14
"W tym tak znamiennym dniu, życzę wszystkim członkom Komisji Międzyzakładowej, prawości w ich działaniu oraz żelaznej konsekwencji, przypominając słowa niezapomnianego Jana Pawła II:

"Jeden z drugim, jeden za drugiego - czyli solidarnie. Nigdy jeden przeciw drugiemu."

NIGDY !"
Andrzej Pardela
2008-11-25 15:35:58
"Bóg, Honor, Ojczyzna."
Andrzej Reichel
2008-11-25 15:38:48
"Niech ten Sztandar będzie dla Waszego Związku Zawodowego symbolem uczciwej i solidnej pracy dla dobra wszystkich pracowników Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie. Sam zaszczyt posiadania sztandaru zobowiązuje i te zobowiązania należy w szczególny sposób uszanować."

Z wyrazami szacunku
Andrzej Reichel
Dyrektor IZ Kraków
Józef Tymiński
2008-11-25 15:40:04
"Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tak pięknej uroczystości poświęcenia Sztandaru. Aby ten Sztandar jednoczył całą brać kolejarską. Ja, jako młody członek Solidarności i "sztandarowy" Kraków Główny, gdzie uczestniczyłem w różnych uroczystościach z kolegami Kuszaj Jan, Grzesiak Bronisław. Prowadziłem również książkę uczestnictwa w różnych uroczystościach, książkę przekazałem w stacji Kraków.
Dalej jestem członkiem Solidarności, teraz jako emeryt - rocznik 1926"
Jadwiga Zemuła
2008-11-25 15:41:27
"Warto było jechać tak daleko - aż do Egiptu i przywieźć "Świętą Katarzynę" do Krakowa."

Jadwiga Zemuła
BWT "KOLTUR" Sp. z o.o.
Włodzimierz Żmuda
2008-11-25 15:44:19
"Sztandar związkowy stanowi nie tylko uhonorowanie dotychczasowej działalności, ale jest symbolem walki o prawa pracownicze. Jest on znakiem łączącym tych, którzy wyrażają te same wartości, których jednoczy ta sama tradycja i historia.
Życzę , by Sztandar Waszej Organizacji, był rzeczywistym nośnikiem tej wielkiej i szlachetnej idei, jaka zawiera się w słowie "Solidarność"."

Włodzimierz Żmuda
IR Kraków
Henryk Sikora
2008-11-25 15:48:12
Kraków dn. 25.11.2008 r.

"Sztandar to jedność, odpowiedzialność, wezwanie do czynienia dobra,, do bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi, do wierności ideałom "Solidarności". Pamiętajmy o tym w naszej codziennej pracy. Niech słowa wypisane na sztandarze zagoszczą na zawsze w naszych sercach.
Solidarność, to wszyscy razem a nigdy jeden przeciwko drugiemu. Razem możemy więcej! Szczęść Boże!

Henryk Sikora
Przewodniczący OSK NSZZ "Solidarność"
Jan Kłos
2008-11-25 15:50:27
Kraków dn. 25.11.2008 r.

"Pod tym Sztandarem, niech Wszyscy Kolejarze jednoczą się, a słowa: "Bóg, Honor, Ojczyzna", niech będą drogowskazem na całe życie, dla obecnych i potomnych."
Bogusław Waśniowski
2008-11-25 15:54:24
Kraków, dn. 25.11.2008

"Niech ten Sztandar wraz ze św. Katarzyną, prowadzi nas dalej, ku lepszemu. Wszystkiego najlepszego z okazji Święta."

Bogusław Waśniowski
były przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Stanisław Kraszewski
2008-11-25 15:56:53
Kraków dn. 25.11.2008 r.

"Bóg, Honor, Ojczyzna."
Emeryt
2008-11-25 15:57:25
Kraków, dn. 25.XI.2008 r.

"Szczęść Wam Boże!

Niech Waszym działaniom związkowym, w tym bardzo trudnym okresie, błogosławi z nieba Ten, którego jako patrona umieściliściena Waszym Sztandarze - niezapomniany nasz Wielki Polak - Papież Jan Paweł II Wielki.
Nie zapomnijcie nigdy, że najważniejszy jest zawsze człowiek.
kierujcie się zawsze i wszędzie tymi trzema słowami - BÓG, HONOR, OJCZYZNA."

Z poważaniem z ramienia KZ
NSZZ "Solidarność"
(podpis nieczytelny)
Emeryt
Małgorzata Kubala
2008-11-25 15:58:42
Kraków, dn. 25.11.2008 r.

"W takim pięknym dniu, jakim jest Święto Kolejarza, a jeszcze piękniejszym z poświęceniem Sztandaru KM - wszystkiego dobrego."

Małgorzata Kubala
Komisja Oddziałowa - ISE Tarnów
Paweł Kożuch
2008-11-25 16:01:10
"Można pisać wiele wielkich słów. Można pisać wiele doniosłych frazesów. Ja życzę po prostu wszystkiego najlepszego."
Maciek Sobejko
2008-11-25 16:05:48
"Solidarność" jest wtedy, gdy jeden jest z drugim, ale nigdy jeden przeciwko drugiemu."
Poświęcenie Sztandaru NSZZ „Solidarność” w PKP PLK Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie - PDF
Poświęcenie Sztandaru NSZZ „Solidarność” w PKP PLK Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie - WORD
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści