Spis ustaw i aktów prawnych - NSZZ Solidarność. - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
Spis aktów prawnych
SPIS DOKUMENTÓW OKOŁOSTATUTOWYCH
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Spis uchwał do Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
Deklaracja programowa solidarności
Spis dokumentów okołostatutowych
UCHWAŁA KKW nr 27/89 ws. ochrony nazwy i znaku graficznego "Solidarność".
UCHWAŁA KK nr 02/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ "Solidarność".
UCHWAŁA KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we władzach Związku.
UCHWAŁA  KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej  lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na  terenie innego regionu niż region rejestrujący organizację zakładową.
UCHWAŁA nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku.
Tezy orzeczeń Sądu Najwyższego.
UCHWAŁA nr 22/04 ws. zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji podzakładowej.
UCHWAŁA KK nr 9/05 ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ "Solidarność".
UCHWAŁA KK nr 20/05 zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku.
UCHWAŁA nr 6 XVII KZD zasad tworzenia terenowych organizacji Związku oraz wyboru ich władz wykonawczych.
UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
UCHWAŁA KK nr 58/01  ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych.
UCHWAŁA nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów.
UCHWAŁA  KK nr 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej Związku,  zmian zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji  jednostek organizacyjnych.
UCHWAŁA  KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej  lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na  terenie innego regionu niż region rejestrujący organizację zakładową.
UCHWAŁA nr 4 XIX KZD ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku.
UCHWAŁA KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku.
UCHWAŁA KK nr 17/06 ws. tworzenia i funkcjonowania struktur problemowych Związku.
UCHWAŁA KK nr 18/17 ws. ordynacji wyborczej.
UCHWAŁA nr 6 XVII KZD ws. zasad tworzenia terenowych organizacji Związku oraz wyboru ich władz wykonawczych.
UCHWAŁA  nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków  wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach  Związku, zmieniona Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą  nr 4 XXIII KZD i Uchwałą nr 3 XXVIII KZD (tekst jednolity).
UCHWAŁA  KK nr 29/04 ws. zasad działania międzyzakładowych komisji  koordynacyjnych oraz zakładowych układów zbiorowych zawieranych w  organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych  skupiających pracodawców, zmieniona Uchwałą KK nr 28/2013 (tekst jednolity).
UCHWAŁA nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji  politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych.
UCHWAŁA KK nr 30/04 ws. interpretacji Statutu dotyczącej wprowadzenia zarządów komisarycznych.
UCHWAŁA  KK nr 22/2013 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z  naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa  wewnątrzzwiązkowego.
UCHWAŁA KK nr 8/17 ws. interpretacji zapisu § 59 ust. 3 Statutu NSZZ "Solidarność".
UCHWAŁA  KK nr 17/17 ws. zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
UCHWAŁA KK nr 19/17 ws. prawomocności zebrań jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”.
UCHWAŁA nr 21 VI KZD ws. trybu przyjmowania projektów uchwał na zwyczajnej sesji KZD.
UCHWAŁA nr 22 VI KZD ws. trybu przyjmowania wniosków dotyczących zmian w statucie NSZZ "Solidarność".
UCHWAŁA KK nr 10/06 ws. wytycznych i zasad tworzenia budżetu jednostki organizacyjnej Związku.
UCHWAŁA KK nr 153/03 ws. prowadzenia działalności gospodarczej przez struktury Związku.
UCHWAŁA KK nr 22/06 ws. zasad współpracy jednostek organizacyjnych Związkuze związkami zawodowymi, działającymi w ramach podmiotów prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie.
UCHWAŁA  nr 3 XIX KZD ws. ogólnych zasad afiliacji jednostek organizacyjnych  NSZZ "Solidarność" do międzynarodowych organizacji związkowych.
Porozumienie RM i KK NSZZ "S" ws. reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ "S".
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści