I Sesja XI Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność - Solidarność - PKP PLK ZLK Zakład Linii Kolejowych - Kraków Kolej

NSZZ Solidarność w PKP PLK ZLK Kraków
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
Przejdź do treści
I Sesja XI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”
w ZLK Kraków
I SESJA XI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Dobiegła końca kadencja 2018-2022 r. W dniu 16.02.2023 r. odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" przy PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie. Podczas zebrania zostały przeprowadzone wybory na kadencję 2023-2028, które nadzorował przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Małopolskiego p. Andrzej Gębara. Z zaproszonych gości obecni byli: przewodniczący NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Małopolska p. Adam Lach, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej kol. Henryk Sikora, przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy ZRM NSZZ ,,Solidarność" Ireneusz Dynowski, dyrektor ZLK Kraków p. Wiesław Więckowski.
Bezpieczny przejazd solidarność Kraków
    Po wprowadzeniu sztandaru, uczczono minutą ciszy pamięć koleżanek i kolegów, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną służbę. Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Beatę Możdżeń. Komisja skrutacyjna zadbała o sprawne przygotowanie kart do głosowań, podliczała głosy oraz sporządzała protokoły z wyborów.
 
  W czasie zebrania w imieniu przewodniczącego KM Wojciecha Bułata, który przeszedł na emeryturę, kol. Teresa Zbylut odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej za kadencję 2018-22. Przypomniano i podsumowano zadania KM, która m.in.: występowała w obronie praw pracowniczych, poprawy warunków BHP na posterunkach pracy, brała czynny udział w negocjacjach podwyżek wynagrodzeń… Przypomniano także, iż we wszystkich uroczystościach rocznicowych i pielgrzymkowych uczestniczył Sztandar Komisji Międzyzakładowej staraniem chorążego Zdzisława Pieczyraka, w różnych obsadach asysty sztandaru: Anna Boruta, Teresa Zbylut, Józef Lempart, Barbara Pilch, Józef Pilch. Podczas zebrania odczytano również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję.
 
    Zaproszeni Goście przedstawili aktualną sytuację w PLK. Odpowiedzieli również wyczerpująco na zadane przez delegatów pytania dotyczące m.in. emerytur pomostowych oraz sytuacji zatrudnieniowej w ZLK Kraków. O bieżących sprawach jakimi zajmuje się obecnie Związek, poinformował przewodniczący NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Małopolska p. Adam Lach. Głos zabrała również Teresa Zbylut, która przedstawiła sytuację Związku NSZZ „Solidarność” w ZLK Kraków i plany Związku na przyszłość.
 
Podczas Walnego Zebrania Delegatów dokonano wyboru na przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w ZLK Kraków, w wyniku którego jednogłośnie wybrana została Teresa Zbylut.
 
    W wyborach, udział wzięło 30 delegatów (z czterech okręgów funkcjonujących w ZLK Kraków), spośród których wybrano członków Komisji Międzyzakładowej, tj.: Teresa Zbylut, Aneta Kowalska, Bogusław Sewiło, Tomasz Baster, Bożena Kałwa, Józef Lempart, Arkadiusz Ozga, Dariusz Piaskowy, Zdzisław Pieczyrak, Renata Pluta, Wiesław Waśniowski, Tomasz Cecuga, Małgorzata Kubala, Henryk Mach, Elżbieta Słomska, Iwona Dębowska, Marek Orzechowski i Roman Sobczak.
Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej: Anna Boruta, Jolanta Chochołowska, Artur Goryczka oraz Andrzej Malik.
Dokonano również wyborów delegatów na WZD do struktur ponadzakładowych Związku: Zarządu Regionu Małopolska, Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej i Regionalnej Sekcji Kolejarzy.
 
Efektem zebrania było m.in. przyjęcie uchwał i stanowisk, którymi KM zajmie się w najbliższym czasie.
 
    Nowo wybranym członkom Komisji Międzyzakładowej i delegatom, życzę wytrwałości, sukcesów w pracy związkowej dla dobra członków NSZZ „Solidarność" w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie.
 
 
Teresa Zbylut.
Bezpieczny przejazd zatrzymaj się i żyj
Pozostałe galerie zdjęć z Walnych Zjazdów Delegatów NSZZ Solidarność w ZLK Kraków:
NSZZ Solidarność w Polskich Liniach Kolejowych w Krakowie
Plac Matejki 12
32-157 Kraków
            pok. 409-10 ( IV p.)
(+12) 393-34-87
kmzlk.krakow@op.pl
PON-PT  7.00 - 15.00
SOB-NIE  nieczynne
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZLK Kraków
© 2010-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone - Marek Toczek
MASZ PROBLEMY
W PRACY ?
Oferujemy pomoc
silnej grupy związkowej
w razie problemów
w pracy
ZA MAŁO ZARABIASZ ?
Większa możliwość
wynegocjowania
lepszych warunków pracy
bądź podwyżki
DOŁĄCZ DO NAS !
Skontaktuj się
z przedstawicielem
NSZZ "Solidarność"
w ZLK Kraków
Wróć do spisu treści